Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2015

23:05
Reposted frommurmur murmur viamarlboro marlboro
mizuka
23:05
3286 0430 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viainvincible invincible
23:05
mizuka
23:04
7261 99e4 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viainvincible invincible
23:04
6115 89cc 500

catsandkitten:

Waiting for me to let my guard down

Reposted fromaallenwalker aallenwalker viainvincible invincible
mizuka
23:03
7548 92e6
Reposted fromStuff-I-Like Stuff-I-Like viainvincible invincible
mizuka
23:02
9662 32a9
Reposted fromcontroversial controversial viadotmariusz dotmariusz
23:02
4096 6d9d 500

animal-factbook:

As we all know, one of the biggest problems that Climate Change is causing is the melting of glaciers, which is incredibly detrimental to the polar bear’s natural habitat. In order to combat this, polar bears do their best to help the environment and take public transportation whenever possible.

Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viadotmariusz dotmariusz
mizuka
23:01
5756 89f3
Reposted from1923 1923 viadotmariusz dotmariusz
mizuka
23:00
A: Ej jak nie będziemy miały pracy to może otworzymy księgarnie?
B: taką z ciastkarnią od razu
B: kilkoma rodzajami herbaty i winem
A: Ej tak
A: Będziemy mieć stoliczki na dworze
A: Kwiatów dużo
A: I będziemy owijać książki w papier i to będą książki niespodzianki
B: ewentualnie może to być biblioteka
A:  I ładne kwiatki
A:  I w środku taki klimat
A: Tak przytulnie
A:  I będzie pachniało kawą
B: tak
B: tak tak tak
B: i cynamonem
B: bo będą świeże bułeczki cynamonowe
B: gorące
B: i rozłożymy wszędzie poduszki
A: O tak, i będzie można leżeć na ziemi i będą mega wygodne kanapy i będzie jak w domu
A: Ej dostałybyśmy dofinansowanie
A: Dla młodych przedsiębiorców
A:  I byłybyśmy super
B: i znały całą młodą elitę w mieście
A: Ej właśnie
A: I miałybyśmy samych mądrych przyjaciół
B: bingo
A: To by było super
B: a nocami urządzałybyśmy tam dzikie chlanie w towarzystwie Barańczaka i Miłosza
A: Ej ale nie pojawi się u nas Mickiewicz okej?
B: nie pojawi się
B: możemy zrobić taki plakat z napisem TYCH PAŃSTWA NIE OBSŁUGUJEMY
B: i będzie twarz Mickiewicza pod spodem
B: i napis
B: jeśli nie wiesz kto to jest, ciebie nie obsłużymy tym bardziej
A: I Norwid to też nie jest dobry pomysl
B: w sumie to może mogłybyśmy się jednak nie dostać na te studia
— gdzie się widzisz za pięć lat
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viainvincible invincible
mizuka
23:00
Reposted fromeick eick viadotmariusz dotmariusz
mizuka
22:59
2696 e2ab
Reposted fromtwardziel twardziel viadotmariusz dotmariusz
mizuka
22:58
mizuka
22:57
22:57
5436 c33a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viainvincible invincible
22:56
mizuka
22:56
Chodź schowaj się tutaj. Nikt Cię tutaj nie znajdzie, bo nikt nie będzie Cię szukał....
Reposted fromZlaKobieta ZlaKobieta viainvincible invincible
mizuka
22:56
"minimum"
Reposted fromtgs tgs viadotmariusz dotmariusz
mizuka
22:56
0724 fcb8 500
Reposted fromfiffey fiffey viadotmariusz dotmariusz
mizuka
22:55
9943 d87a
Reposted fromarthi arthi viadotmariusz dotmariusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl